About Kiev

Гостиницы of Kiev

Visas

Airtickets

Transferrs

Tours in Kiev

Exhibitions in Kiev


Гостиницы of Kiev close to Metro station Maydan Nezalezhnosti

Sort by
Rating   Name   Stars   Price
Гостиницы of Kiev. Hotel Ukraina
Hotel Ukraina 3 звезды Hotel Ukraina
4, Institutskaya str., Kiev, Ukraine
Maydan Nezalezhnosti, Kreschatik Street, Metro station Maydan Nezalezhnosti, Metro station Kreschatik
 
on request
Гостиницы of Kiev. Hotel Kosatskaya
Hotel Kosatskaya 3 звезды Hotel Kosatskaya
1/3, Mihailovskaya str., Kiev
Sofiyskiy Cathedral, Kievo-Pechorskaya lavra, Maydan Nezalezhnosti, Kreschatik Street, Gold gate, Mikhaylovskiy Cathedral, Sightseeing tour, Vladimirskiy cathedral, Metro station Maydan Nezalezhnosti, Parlament, National Opera House of Ukraine named after Taras Shevchenko
 
on request
Гостиницы of Kiev. Hotel Dnipro
Hotel Dnipro 4 звезды Hotel Dnipro
1/2, Kreshatik, Kiev
Museum Schnütgen, Maydan Nezalezhnosti, Kreschatik Street, Metro station Maydan Nezalezhnosti
 
on request
Гостиницы of Kiev. Hotel
Hotel  5 звезды Hotel
Mikhaylovskiy Cathedral, Metro station Maydan Nezalezhnosti, ,
 
on request

 

 


 
2005—2022

Site advertisement

Гостиницы of Kiev


Phone: